SSAB

SSAB İsveç Çelik

reklam metni ve slogan uyarlama, basın bülteni tercümesi